החל מ
10.80 EUR
חצי שנתי
Web #1
2 GB Disk Space
128 MB PHP Memory
Unlim Bandwidth
Unlim Email Accounts
1 Website
3 MySQL DBs
WHM cPanel
החל מ
9.00 EUR
רבעוני
Web #2
5 GB Disk Space
128 MB PHP Memory
Unlim Bandwidth
Unlim Email Accounts
5 Websites
10 MySQL DBs
WHM cPanel
החל מ
5.00 EUR
חודשי
Web #3
10 GB Disk Space
256 MB PHP Memory
Unlim Bandwidth
Unlim Email Accounts
10 Websites
Unlim MySQL DBs
WHM cPanel
החל מ
10.00 EUR
חודשי
Web #4
15 GB Disk Space
256 MB PHP Memory
Unlim Bandwidth
Unlim Email Accounts
15 Websites
Unlim MySQL DBs
WHM cPanel
החל מ
15.00 EUR
חודשי
Web #5
20 GB Disk Space
512 MB PHP Memory
Unlim Bandwidth
Unlim Email Accounts
20 Websites
Unlim MySQL DBs
WHM cPanel
החל מ
25.00 EUR
חודשי
Web #6
25 GB Disk Space
512 MB PHP Memory
Unlim Bandwidth
Unlim Email Accounts
100 Websites
Unlim MySQL DBs
WHM cPanel